Khuyến mại

Xem chi tiết tại đây

Giỏ hàng

Bạn có 0 sản phẩm

giỏ hàng của bạn

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

Thông tin đặt hàng

Thông tin người mua Thông tin viết hóa đơn
Thanh toán khi nhận hàng
Chuyển khoản

1. Qua Ngân hàng HÀNG HẢI - Maritime bank Hà Nội

Tên tài khoản : NGUYỄN THỊ KIM

Tài khoản số : 0300 1011 9022 11

Mở tại Ngân hàng Hàng Hải Hà Nội - Hội Sở

2. Qua Ngân hàng Nông nghiệp và Phát Triển Nông thôn Việt Nam - Sở giao dịch

Tên tài khoản : NGUYỄN THỊ KIM

Tài khoản số : 1200 209 305 882

Mở tại Số 2 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

3. Qua Ngân hàng Nông nghiệp và Phát Triển Nông thôn Việt Nam - Sở giao dịch

Tên tài khoản : Công ty TNHH Đầu tư và Phát Triển Minh Nguyệt

Tài khoản số : 1200 208 000 857

Mở tại Số 2 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Thanh toán tại của hàng